Participatiewet

 

Wat is de Participatiewet?
Het doel van de Participatiewet, ingegaan per 1 januari 2015 is dat mensen met een ziekte of beperking en mensen met een bijstandsuitkering die kunnen werken, sneller en gemakkelijker aan het werk gaan in een reguliere werkomgeving.

 

Wat is de Banenafspraak?
In april 2013 hebben de sociale partners en het Kabinet een Sociaal Akkoord gesloten. In dit akkoord is afgesproken om de komende jaren stapsgewijs, tot uiterlijk 2026, 125.000 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze vastgelegde afspraak wordt de ‘Banenafspraak’ genoemd. Heb je een Indicatie banenafspraak? Dan val je onder de doelgroep van deze banenafspraak. Je wordt dan opgenomen in het doelgroepenregister. Je hebt dan meer kans op het vinden van werk en je kunt begeleiding krijgen bij het vinden en behouden van een baan. Voor werkgevers is het financieel aantrekkelijk om je in dienst te nemen of te houden en de werkgever heeft geen risico wanneer je (tijdelijk) uitvalt door ziekte omdat je een no-riskpolis hebt.

Tot de doelgroep van de banenafspraak/doelgroepenregister behoren:

  • Mensen die onder de Participatiewet vallen: dit zijn mensen ( met een bijstandsuitkering) die door een beperking niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen.
  • Mensen met een Wajong-indicatie: dit zijn mensen met een blijvende arbeidsbeperking. De beperking is voor hun 18e of tijdens hun studie duidelijk geworden. Een groot deel van de mensen met Wajong is laag gekwalificeerd. Zij kunnen prima werken als de functie-eisen aansluiten bij hun capaciteiten.
  • Mensen met een WSW-indicatie: zij zijn arbeidsongeschikt verklaard omdat ze niet voldoen aan de eisen die gelden voor bestaande functies. Zij willen zelf graag werken en kunnen ook werken, maar dan onder andere omstandigheden.
  • Wil je weten of je in aanmerking komt voor een indicatie banenafspraak/registratie doelgroepenregister? Vraag dan via de website van het UWV een beoordeling arbeidsvermogen aan.