Vrienden van Bij Zonder bij Ellen

Wordt vriend van Bij Zonder bij Ellen !!!

Om dit realiseren hebben we een start kapitaal nodig van minimaal € 5.000,=.

U kunt al donateur worden vanaf € 15,=

Met Bij Zonder(e) groet,

Ellen Boeren